Christian d. 3. bibel på Frederiksbog slot.

Velkommen til vores hjemmeside

Joh.  14  v.1-3      Jesus siger :

Jeres hjerte må ikke forfærdes ! Tro på Gud og tro på mig !

I min Faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer?

Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er.

Læs selv resten af kap. 14